HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

PERSTY YÖNETİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PERSTY PORTAL ÜYELİK SİSTEMİ KULLANIM KOŞULLARI

YASAL UYARI

Persty Üyelik Sistemine hoş geldiniz. Persty Üyelik Sistemi, Persty Yönetim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye ait olup www.persty.com ve alt bileşenlerden oluşan Persty internet sayfaları bütünlüğünde (bundan böyle kısaca Persty Portal olarak anılacaktır), Kullanıcı ya da Üye iş ve işlemlerinin yürütüldüğü sistemdir. Lütfen Persty Portalı kullanmadan önce Yasal Uyarı ve Kullanım Koşulları metnini dikkatlice okuyunuz.

1.Persty Portalı üzerinde yer alan her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Persty Üyelik Sistemi'ne ait olup, Persty Portalına girmek ve kullanmakla Persty Portalının kullanım koşullarını "Kullanıcı ya da Üye" sıfatıyla (Persty Portala erişen gerçek ve tüzel kişiler) kabul etmiş bulunuyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde Persty Portalını kullanmaktan vazgeçiniz. Kullanıcı ya da Üye işbu kullanım koşullarını kabul etmekle, Persty Portalında yer alan ve/veya yer alacak olan içerikleri, uygulamaları ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanları da kabul etmiş sayılacaktır.

2. Kullanıcı ya da Üye; Persty Portalında yer alan www.persty.com ve alt bileşenlerinin kendine münhasır ayrıca kullanım koşulları olduğunu kabul ve beyan eder.

3. Kullanıcı ya da Üye, üyelikten ayrılmaları durumunda Persty Üyelik Sistemi'nden herhangi bir hak talep edemezler. Persty Üyelik Sistemi, Kullanıcı ya da Üye tarafından kullanım koşullarının ihlâli halinde, Persty Portalının çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir kötü kullanım, kötüye kullanım, elektronik sabotaj veya saldırı yapıldığının tespit edilmesi halinde Persty Portalın kullanımına son verme, Üyelik Hesabını kapatma; Kullanıcı ya da Üye'in sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcı ya da Üye de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatma ve silme hakkını saklı tutar. Bununla birlikte Kullanıcı ya da Üye aleyhine dava veya hukuki takip yoluna başvurma hakkı ile gerekli gördüğü diğer tedbirleri alma hakkını saklı tutar. Ayrıca iş bu türeden ihlaller nedeniyle Persty Üyelik Sistemi'nin gördüğü zararları tazminat hakları da saklıdır. Kullanıcı ya da Üye, Persty Üyelik Sistemi üzerinden yaptığı tüm iş ve işlemlerden sorumludur, Şu kadar ki; tedbirsizlik, ihmal, kurallara aykırılık veya benzer diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda Persty Üyelik Sistemi herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Persty Üyelik Sistemi, Persty Portalında mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmalara rağmen, Persty Portaldaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Persty Portalındaki bilgi ve içeriklerim güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, yorum ve görüşlerin belli bir amaca uygunluğu ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya içeriklere etkisi ile tamlığı hakkında Persty Üyelik Sistemi herhangi bir açık ya da gizli garanti vermemekte ve taahhütte bulunmamaktadır. Herhangi bir adli ya da idari makamdan Persty Portalı Kullanıcı ya da Üye’sine yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi veya idari ya da adli makamların yasal isteğine yanıt vermek için Persty her türlü bilgiyi yasal dayanak ve yollarla aktarma hakkına sahiptir.

4. Kullanıcı ya da Üye, Persty Portalı hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuracak ya da böyle durumları teşvik edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, iftira ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da genel ahlaka, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici, kamu düzenini bozucu, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz ya da benzeri niteliklerde hiçbir içeriği Persty Portalında paylaşamaz. Ayrıca Persty Portal altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem de yapamaz. Bu tür bir içerik veya aykırı kullanım sebebiyle doğan/doğacak olan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran içeriği yükleyen/kullanan Kullanıcı ya da Üye'ye aittir. Persty Üyelik Sistemi Persty Portalında, Kullanıcı ya da Üye tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin Persty Portalında yayınlamama hakkına sahiptir. Kullanıcı ya da Üye ayrıca "Persty Portalı" üzerinden görüntülediği içeriklerle ilgili herhangi bir hukuki işlem başlatmak istemesi halinde, gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Persty Üyelik Sistemi'nin herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

5.Persty Üyelik Sistemi, Persty Portal üyelerine kişiselleştirme hizmetleri verebilmek için Kullanıcı ya da Üyeler'den temin edilen bilgileri (ad-soyad, telefon, adres, e-posta adresleri dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kişisel verileri) aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır. Kullanıcı ya da Üyeler, Persty Üyelik Sistemi tarafından bu amaca yönelik olarak iletilen elektronik iletileri alıp almama veya aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinin işlenmesini onaylayıp onaylamama işlemlerini Persty Portalda her Üye’nin kendisine özel Üye Hesabı-Profil Bilgileri bölümünün alt kısmında yer alan Onaylar kısmı üzerinden yapabilirler. Bununla birlikte kullanıcı ve Üye’ler bu işlemleri için Persty Üyelik Sistemi destek birimine mesaj yoluyla başvurarak isteklerini iletebilir ve tercihleri doğrultusunda işlemlerini yaptırabilirler. Kullanıcı ya da Üye’lerin bu kapsamda verdikleri onaylar Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca taraflar arası açık rıza olarak kabul edilecek ve açık rıza sonuçlarına tabi olacaktır.

Persty’nin, Üyelik Sistemi aracığı ile elde ettiği bilgileri kullanım amaçları şunlardır;

- Ürün ve yasal belgeleri göndermek,

- Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,

- Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,

- Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,

- Persty Üyelik Sistemi veya iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak,

- Gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak,

-Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak.

Şu kadar ki, Persty Üyelik Sistemi yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcıların kendisinde bulunan kişisel bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

6. Kullanıcı ya da Üye, Persty Portalında yer alan ve diğer Kullanıcı ya da Üye tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü bilginin, içeriğin, ilanın ve/veya görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içeriklerin internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Persty Üyelik Sistemi'nin, çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

7. Persty Üyelik Sistemi’nin her zaman, tek taraflı olarak Persty Portalı sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır.

8. Kullanıcı ya da Üye, kendileri tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde Persty Üyelik Sistemi’nin söz konusu kullanımdan doğan suç isnatları ve zararlardan doğrudan Üye sorumlu olup, Persty’nin, Persty’e ilişkin oluşacak zararı ve bu kapsamda Persty tarafından yürütülecek tüm iş işlemlerin bedelini tazmin hakkı saklıdır. Kullanıcı ya da Üye'nin Persty Portal üyeliği ile sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.

9. Kullanıcı ya da Üye; Persty Portal üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Yasal Uyarı ve Kullanım Koşulları hükümlerine, Persty Portalda belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, Persty Portalı üzerinden kendisi tarafından yüklenen içeriklerde ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder(ler). Kullanıcı ya da Üye'nin Persty Portal dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

10. Kullanıcı ya da Üyeler, Persty Üyelik Sistemi'nin sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan hiçbir surette Persty Üyelik Sistemi'nin sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Persty Üyelik Sistemi'ne izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Persty Üyelik Sistemi'ni şimdiden ibra ettiğini/ettiklerini kabul ve beyan eder(ler).

11.Uluslar arası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Persty Portalın (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları ile bunlara ilişkin her türlü fikri ve mali hakkı Persty Üyelik Sistemi'ne ait olup, Persty Üyelik Sistemi'nin Persty Portal ve Persty Portal üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Persty Portal vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları da saklıdır. Kullanıcı ya da Üye’ler Persty Portalında yer alan bilgileri ve telif haklarına tabi çalışmalarını, Persty Portalı veya Persty Portal içeriğini izlemek, yeniden satmak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, kopyalamak, üçüncü kişilerin erişimine sunmak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Persty Üyelik Sistemi'nin açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve taahhüt eder(ler). İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren Kullanıcı ya da Üye, Persty Üyelik Sistemi'nin ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve vekalet ücretleri de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

12. Kullanıcı ya da Üye, Persty Portalının çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, Persty Portalına yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul eder(ler). Aksi takdirde Persty Üyelik Sistemi'nin bu yüzden uğradığı zararları tazmin ve yaptığı masrafları tahsil hakları ile kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı ya da Üye'ye aynen rücu hakkı saklıdır.

13. Persty Portalda (www.persty.com ve alt bileşenleri) bulunan içerik ve görseller, yayınlanan bilimsel yayınlar, yazı, haber ve fotoğraf ve sair tüm materyallerin her türlü telif hakkı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Hükümleri çerçevesinde Persty Yönetim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir. Persty’den izin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Persty Portaldaki tüm unsurların kullanımı anılan kanun hükümleri çerçevesinde, Persty’nin iznine tabidir. Kullanıcı ya da Üyeler telif hakkına konu olan içerik ve görselleri, yayınlanan bilimsel yayınları, yazıları, haberleri ve fotoğrafları ve sair tüm materyalleri Persty’den açık bir izin almadan veya haklı bir sebebi olmadan hiçbir şekilde kullanamaz. Herhangi bir kopyalama, yönlendirme veya iletişim amaçlı diğer kullanımlar da yalnızca ve kesinlikle Persty’den izin alınarak yapılabilir. Kullanıcı ya da Üye, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Sınai Mülkiyet Kanunu, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder(ler). Aksi takdirde Persty Üyelik Sistemi'nin bu yüzden uğrayacağı zarar ve masraflar ile kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı ya da Üye'ye aynen rücu hakkı saklıdır.

14. Kullanıcı ya da Üye'nin Persty Portalını yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin Persty Üyelik Sistemi'ne bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcı ya da Üye’nin ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcı ya da Üye’nin Persty Portala erişim ve/veya Persty Portalı kullanım hakları iptal edilir. Persty Üyelik Sistemi ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile tespit etmesi halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcı ya da Üye’nin Persty Portala erişim veya Persty Portalı kullanım haklarını tek taraflı olarak iptal etme hakkını saklı tutar.

15.Persty Portal üzerinden başkaca portallara ya da internet sitelerine link verilmesi mümkündür, Persty Üyelik Sistemi, link verilen portal ya da internet sitelerinde yer alan bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamakta, bu tür link verilen portal ya da internet sitelerine erişimi kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir. Persty Portalı kullanımla doğabilecek zararlar Kullanıcı ya da Üye'nin kendi sorumluluğundadır.

16. Persty Üyelik Sistemi, Persty Portalında dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler Persty Portalında yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır.

17. Kullanıcı ya da Üye’ler, Persty Portalının kullanımı ve Persty Portal ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, ihtilâfın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini, Balıkesir Mahkemeleri'nin görev ve yer olarak yetkili olacağını kabul etmiş sayılırlar. İşbu Yasal Uyarıların herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Yasal Uyarıların geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

GİRİŞ YAP

YENİ ÜYE FORMU

ŞİFREMİ UNUTTUM

GET A QUOTE

We'll do everything we can to make our next best project!

TOP