Araştırma Yöntemi

Toplum, ekonomi ve işletme araştırmalarının her bir aşaması, araştırma konusuna özel uzmanlığa sahip Persty® akademik danışmanları ve araştırma ekipleri tarafından bilimsel araştırma yöntemlerine uygun bir şekilde ve disiplinler arası bir yaklaşımla yürütülür.

Daha Fazlası

Araştırma Süreci

Toplum, ekonomi ve işletme araştırmaları süreçlerinin tüm adımları bilimsel ve disiplin arası bir bakış açısı ile tasarlanır, veriler sahadan Persty® ekiplerince toplanır, analizler alan uzmanları tarafından yapılır ve sonuçlar raporlanarak ilgili taraflarla paylaşılır.

Daha Fazlası

Araştırma İlkeleri

Veriler, bilimsel yöntemlerle elde edilir; elde edilen verilerin analizi, yorumlanması ve raporlanmasında bilimsel etik kurallarının dışına çıkılmaz; araştırmalarda kişilerin ve kurumların rızası alınır ve elde edilen bilgiler amacı dışında kullanılıp, paylaşılmaz.

Daha Fazlası