Toplum Araştırmaları

Toplumsal değişim ve dönüşümlerin araştırılması, elde edilen verilerin anlaşılması ve analiz edilmesine disiplinler arası bir bakış açısıyla yaklaşıyor, strateji ve politika geliştirmenize olanak sağlayacak toplumsal bilgileri size sunuyoruz.

Daha Fazlası

Ekonomi Araştırmaları

Makro ve mikro çevre koşullarında meydana gelen değişimlerin küresel, ulusal, yerel ve sektörel düzeydeki ekonomik etkilerini bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor, strateji ve politika geliştirmenize olanak sağlayacak iktisadi bilgileri size sunuyoruz.

Daha Fazlası

İşletme Araştırmaları

Yönetim, pazarlama, halkla ilişkiler ve insan kaynakları işlevlerine ilişkin mevcut durum değerlendirmesi çalışmalarınızı yapıyor, ihtiyaçlarınızı belirleyip, yeniden yapılanma çalışmalarınızda bilimsel uzmanlığımızla size eşlik ediyoruz.

Daha Fazlası