İŞLETME ARAŞTIRMALARI

Persty® bünyesinde işletme araştırmaları kapsamında sunulan hizmetler şu şekildedir:

Yönetim Araştırmaları
-Şirket kültürü araştırmaları
-Strateji ve stratejik yönetim araştırmaları
-Örgütsel davranış araştırmaları

Pazarlama Araştırmaları
-Piyasa araştırmaları
-Marka değeri araştırmaları
-Bölümlendirme ve tüketici profili araştırmaları
-Algı, tutum ve davranış araştırmaları
-Fiyat araştırmaları
-Ürün testleri
-İsim, paket ve ambalaj testleri
-Kavram testleri
-Reklam etkinlik araştırmaları
-Promosyon etkinlik araştırmaları

Halkla İlişkiler Araştırmaları
-Kurumsal itibar araştırmaları
-Kurumsal iletişim araştırmaları
-Sponsorluk etkinlik araştırmaları
-Halkla ilişkiler faaliyetleri etkinlik araştırmaları

İnsan Kaynakları Yönetimi Araştırmaları
-İş analizi
-İnsan kaynakları planlaması
-Çalışan profili
-Yetkinlik analizi
-Performans değerlendirme
-Eğitim yönetimi
-İş değerlemesi ve ücret yönetimi
-Kariyer yönetimi
-Motivasyon ve
-İnsan kaynakları yönetimi etkinliği araştırmaları

PAYLAŞ