ARAŞTIRMA İLKELERİ


-Veriler, bilimsel yöntemlerle elde edilir.
-Elde edilen verilerin analizi, yorumlanması ve raporlanmasında bilimsel etik kurallarının dışına çıkılmaz.
-Araştırmalara katılım gönüllülük esasına göre gerçekleştirilir.
-Araştırma sürecinde katılımcıların açık rızası, kurumların da izni alınır.
-Araştırma içeriği, elde edilen verilerin nasıl kullanılacağı ve kimlerle ve nasıl paylaşılacağı konusunda ilgili kişi ve kurumlar bilgilendirilir.
-Veri sahiplerinin hakları korunur.
-Kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerin saklanması, silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi konusunda teknik ve idari tedbirlere titizlikle uyulur.
PAYLAŞ