HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

PERSTY® EĞİTİMLER

İnsan kaynakları yönetimi bağlamında eğitim, çalışanların, mevcut ve potansiyel görevlerini daha etkin bir biçimde yapabilmeleri için, onların, mesleki bilgilerini geliştirmeyi; düşünce, akılcı karar alma, davranış ve tutum, alışkanlık ve anlayışlarına olumlu katkılar yapmayı; genel bilgi ve beceri düzeylerini artırmayı amaçlayan faaliyetlerin tümüdür.

Eğitim ve Yetiştirme
Eğitim kavramı, ağırlıklı olarak bilgi aktarımı yoluyla “olumlu yönde değişime hazırlama” anlamında kullanılmasına karşın, yetiştirme, özellikle “beceri kazandırma süreci”, bir başka deyişle, insanların “yapabilir” kılınmasıdır.
Yetiştirme, yetkin olmadığı düşünülen personelin, belirlenen performans amaçlarına ulaşabilmesini sağlamak için gerekli beceri, tutum ve davranışlar açısından yeterli hale getirilmesidir.

Eğitim ve Yetiştirme Farkı
Yetiştirme, bir meslek veya hizmette görev yapacak olan kişileri nitelikli elemanlar durumuna getirmeyi amaçlar.
Yetiştirme ile daha çok işe yeni girmiş olanlara mesleki bilgi ve beceri kazandırma ve onları iş gereklerine uygun hale getirme amaçlanır (Örneğin bir işgörene torna tezgahının nasıl çalışacağını gösterme, bir ön büro elemanına rezervasyonun nasıl alınacağını öğretme gibi.)
Yetiştirmede sınırları saptanmış belirli bir zaman dilimi esastır.
Eğitim, yetiştirme faaliyetlerini de içine alan daha geniş bir kapsama sahiptir ve zaman açısından süreklilik esastır.

Eğitim ve Geliştirme
Geliştirme, yetiştirme kavramından daha geniş bir anlama sahiptir.
Teknik ve mesleki faktörlerin yanı sıra beşeri, sosyal, kültürel, siyasal ve kişilik özelliklerini içeren konuları da kapsar.

Eğitim ve Geliştirme Farkı
Geliştirme, çalışmakta olan, deneyimli ancak potansiyel anlamda istenilen bilgi ve beceri düzeyinde olmayan kişilere yönelik bir eğitim faaliyetidir.
Geliştirme, bugünün işinin ötesine geçen öğrenmeyi içermektedir; uzun vadeli bir dönemi öngörür ve kişileri değişen koşullara uyumlu hale getirmeyi amaçlar. Kişinin şu andaki bilgi ve beceri düzeyi yeterli olsa bile, gelecekte farklı pozisyonlara dönük yeni bilgi ve becerileri kazandırmaya yöneliktir.

GİRİŞ YAP

YENİ ÜYE FORMU

ŞİFREMİ UNUTTUM

GET A QUOTE

We'll do everything we can to make our next best project!

TOP