HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

PERSTY® KARİYER RAPORLARI

Persty Mesleki İlgi Envanteri

Tamer Bolat, Prof.Dr.

Amaç: Kariyer ilgilerini değerlendirmek
Format: Personality iQ® yazılımı ile çevrimiçi uygulama, puanlama ve raporlama
Yaş aralığı: 11 – 70 yaş aralığı
Süre: 25-30 dakikadır.

Persty Mesleki İlgi Envanteri, müşterilerin kendileri ve kariyer seçenekleri ile ilgili olarak iç görü ve farkındalık oluşturmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir değerlendirme aracıdır.

Prof.Dr. Tamer Bolat tarafından geliştirilen Persty Mesleki İlgi Envanteri John Holland’ın RIASEC Kuramına dayanmaktadır. RIASEC Kuramına göre insanlar ve iş çevresi altı tip ya da mesleki tema olarak sınıflandırılabilmektedir: Gerçekçi (Realistic), Araştırmacı (Investigative), Sanatçı (Artistic), Sosyal (Social), Girişimci (Enterprising) ve Gelenekçi (Conventional). Bu kişilik tipleri bir arada RIASEC olarak bilinmektedir.

KATALOĞU İNCELE

Kurama göre her bir tipin/mesleki temanın çevresel sorunlar ve görevlerle başa çıkmada kullandığı kendine has yetenek ve özellikleri vardır. Bir bireyin özellikleri her bir tiple/temayla karşılaştırılarak en çok hangi tipe/temaya benzediği ortaya konulabilir.

Kişiler, yetenek ve becerilerini en iyi sergileyebilecekleri, tutum ve değerlerine en çok uyan ve karşılaşacakları sorunlarla en iyi baş edebilecekleri çevreleri tercih etme eğilimi gösterirler. Kişilerin bu tercihlerinin genellikle iki ya da üç temada toplandığı söylenebilir.

Persty Mesleki İlgi Envanteri yedi temel ölçekten ve 336 maddeden oluşmaktadır. Katılımcıların Genel Mesleki Temaları beş temel ilgi düzeyinde, beş ayrı ölçek yardımıyla ölçümlenmektedir: (1) Meslekler İlgi Ölçeği, (2) Okul Derslerine, Konularına ve Kurslara İlgi Ölçeği, (3) Mesleki Etkinliklere İlgi Ölçeği, (4) Boş Zaman Etkinliklerine İlgi Ölçeği, (5) Bir Arada Olmaktan Hoşlanılan Kişiler İlgi Ölçeği. Ayrıca envanterde, katılımcıların meslek temalarına yönelik yeterlilik inançları (6) Meslek Teması Yeterlilik İnancı Ölçeği, RIASEC kişilik profili ise (7) RIASEC Kişiliği Ölçeği ile değerlendirilmektedir.

-

RAPOR İÇERİĞİ

Genel Mesleki Tema: Bu bölümde, katılımcının, Gerçekçi (R), Araştırmacı (I), Sanatçı (A), Sosyal (S), Girişimci (E) ve Gelenekçi (C) ana başlıkları itibariyle genel mesleki teması, bu temaya ilişkin ilgi alanları, işlere ilişkin faaliyetler, potansiyel becerileri ve kişisel değerlerine ilişkin RIASEC profili tanımlanmaktadır.

Meslek Kümeleri Uyumu: Bu bölümde, genel mesleki temasına bağlı olarak katılımcıyı en çok motive edecek meslek kümeleri incelenmektedir.

Kariyer Yolları Uyumu: Bu bölümde, katılımcının genel mesleki teması, meslek kümeleri içindeki kariyer yollarına göre değerlendirilmektedir. Kariyer yollarının durumu özet olarak görülebilmektedir.

Kariyer Raporu Özeti: Bu bölümde, kariyer raporunun özeti yer almaktadır.

RAPOR İÇERİĞİ

Genel Mesleki Tema: Bu bölümde, katılımcının, Gerçekçi (R), Araştırmacı (I), Sanatçı (A), Sosyal (S), Girişimci (E) ve Gelenekçi (C) ana başlıkları itibariyle genel mesleki teması, bu temaya ilişkin ilgi alanları, işlere ilişkin faaliyetler, potansiyel becerileri ve kişisel değerleri ile mesleki ilgi envanteri ölçeklerine ilişkin RIASEC profili tanımlanmaktadır.

Meslek Kümeleri Uyumu: Bu bölümde, genel mesleki temasına bağlı olarak katılımcıyı en çok motive edecek meslek kümeleri incelenmektedir.

Kariyer Yolları Uyumu: Bu bölümde, katılımcının genel mesleki teması, meslek kümeleri içindeki kariyer yollarına göre değerlendirilmektedir. Kariyer yollarının durumu hem özet hem de meslek kümeleri itibariyle görülebilmektedir.

Mesleki Uyum: Bu bölümde, katılımcıların ilgi alanlarına en çok uyan mesleklerin kişilik özelliklerine ne ölçüde uyduğu, Türkiye norm değerlerinden hareketle sunulmaktadır. Mesleklere uyum düzeyi hem özet olarak hem de RIASEC kişilik tipleri için ayrı ayrı görülebilmektedir.

Kariyer Raporu Özeti: Bu bölümde, kariyer raporunun özeti yer almaktadır.

RAPOR İÇERİĞİ

Genel Mesleki Tema: Bu bölümde, katılımcının, Gerçekçi (R), Araştırmacı (I), Sanatçı (A), Sosyal (S), Girişimci (E) ve Gelenekçi (C) ana başlıkları itibariyle genel mesleki teması, bu temaya ilişkin ilgi alanları, işlere ilişkin faaliyetler, potansiyel becerileri ve kişisel değerleri ile mesleki ilgi envanteri ölçeklerine ilişkin RIASEC profili tanımlanmaktadır.

Meslek Kümeleri Uyumu: Bu bölümde, genel mesleki temasına bağlı olarak katılımcıyı en çok motive edecek meslek kümeleri incelenmektedir.

Kariyer Yolları Uyumu: Bu bölümde, katılımcının genel mesleki teması, meslek kümeleri içindeki kariyer yollarına göre değerlendirilmektedir. Kariyer yollarının durumu hem özet hem de meslek kümeleri itibariyle görülebilmektedir.

Mesleki Uyum: Bu bölümde, katılımcıların ilgi alanlarına en çok uyan mesleklerin kişilik özelliklerine ne ölçüde uyduğu, Türkiye norm değerlerinden hareketle sunulmaktadır. Mesleklere uyum düzeyi hem özet olarak hem de RIASEC kişilik tipleri için ayrı ayrı görülebilmektedir.

RIASEC Yeterlilik İnancı: Bu bölümde, katılımcıların mesleki ilgi alanları ve bu alanlara ilişkin kendilerine güven düzeyleri bir arada sunulmaktadır.

Kariyer Raporu Özeti: Bu bölümde, kariyer raporunun özeti yer almaktadır.

RAPOR İÇERİĞİ

Genel Mesleki Tema: Bu bölümde, katılımcının, Gerçekçi (R), Araştırmacı (I), Sanatçı (A), Sosyal (S), Girişimci (E) ve Gelenekçi (C) ana başlıkları itibariyle genel mesleki teması, bu temaya ilişkin ilgi alanları, işlere ilişkin faaliyetler, potansiyel becerileri ve kişisel değerleri ile mesleki ilgi envanteri ölçeklerine ilişkin RIASEC profili tanımlanmaktadır.

Meslek Kümeleri Uyumu: Bu bölümde, genel mesleki temasına bağlı olarak katılımcıyı en çok motive edecek meslek kümeleri incelenmektedir.

Kariyer Yolları Uyumu: Bu bölümde, katılımcının genel mesleki teması, meslek kümeleri içindeki kariyer yollarına göre değerlendirilmektedir. Kariyer yollarının durumu hem özet hem de meslek kümeleri itibariyle görülebilmektedir.

Mesleki Uyum: Bu bölümde, katılımcıların ilgi alanlarına en çok uyan mesleklerin kişilik özelliklerine ne ölçüde uyduğu, Türkiye norm değerlerinden hareketle sunulmaktadır. Mesleklere uyum düzeyi hem özet olarak hem de RIASEC kişilik tipleri için ayrı ayrı görülebilmektedir.

RIASEC Yeterlilik İnancı: Bu bölümde, katılımcıların mesleki ilgi alanları ve bu alanlara ilişkin kendilerine güven düzeyleri bir arada sunulmaktadır.

RIASEC Kişilik Özellikleri: Bu bölümde, katılımcıların mesleki ilgi alanları ve RIASEC kişilik özellikleri bir arada sunulmaktadır.

Kariyer Raporu Özeti: Bu bölümde, kariyer raporunun özeti yer almaktadır.

GİRİŞ YAP

YENİ ÜYE FORMU

ŞİFREMİ UNUTTUM

GET A QUOTE

We'll do everything we can to make our next best project!

TOP