HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

PERSTY® KARİYER KOÇLUĞU

Persty Koçluk Hizmetlerimizle bireysel ve örgütsel yaşamınızın her adımında size eşlik ediyoruz.

Persty Koçluk Hizmetleri, üst, orta ve alt kademe yöneticilere, işletme çalışanlarına ve bireysel danışanlara; kendilerine yönelik farkındalık oluşturmaları, yetkinliklerini geliştirmeleri, karşılaştıkları zorluklarla baş etmeleri, başkaları ile olan ilişkilerini geliştirmeleri ve hedeflerine ulaşmaları konularında bire bir koçluk hizmetleri sunar.

Persty Koçluk hizmetleri kapsamında, hem bireysel danışanlara hem de kurumsal müşterilere, yönetici koçluğu, performans koçluğu, satış koçluğu, takım koçluğu, kariyer koçluğu ve öğrenci koçluğu hizmetleri sunulur. Sunulan koçluk hizmetleri, danışanların ihtiyaçlarına göre özelleştirilir.

Persty Koçluk Hizmetleri sürecinde, Persty’nin kendisine ait, Persty Akademisyenleri tarafından bilimsel yöntemlerle geliştirilmiş psikometrik testler, envanterler ve koçluk araçlarından faydalanılır. Bu test, envanter ve araçların kullanımında Türkiye normlarından yararlanılır.

Persty Koçluk Hizmetleri ICF sertifikalı profesyonel koçlarımız tarafından sunulur. Koçlarımız hem koçluk hizmetleri hem de Persty psikometrik testleri, envanterleri ve koçluk araçları konusunda profesyonel uzmanlığa sahip, özenle seçilmiş ve sürekli değerlendirmelerden geçen koçlardan oluşmaktadır.

Koçluk; bilimsel yöntemler ile kişilerin ve kurumların potansiyelini ortaya çıkarır, gerçekleştirebilir hedeflerin tespitinde bireylere ve kurumlara yardımcı olur. Koçlar ise hedeflere yönelik çizilen yol haritasında, doğru araçlar ve yöntemler ile danışanlarına eşlik ederler. Koçluk alanının uluslarası arası platformda temsilcisi konumunda olan ICF (International Coaching Federation) koçluğu; günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında, özellikle önemli olan, kişisel ve mesleki potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için ilham veren, düşünmeye teşvik eden ve yaratıcı bir süreçte müşteri ile kurulan ortaklık ilişkisi, olarak tanımlamaktadır.

Uluslararası Koçluk Federasyonu’na göre profesyonel koçluk, müşterilere kişisel ve mesleki potansiyellerini en üst düzeye çıkarmaları için ilham veren, düşündürücü ve yaratıcı bir ortaklık sürecidir. Bir başka tanımla profesyonel koçluk, uzman koçlar tarafından sunulan, hizmet alan danışanın potansiyelini keşfetmesine ve performansını artırmasına yardımcı olan bir ortaklık sürecidir. Profesyonel koç ise, koçluk ile ilgili uluslarararası standartlarla belirlenen yetkinliklere sahip, bu standarda uygun olarak eğitim almış ve bilgi birikimini danışanının ihtiyaç duyduğu alanda kullanabilen kişidir.

Kariyer kavramının sözlükteki karşılığı, meslek, meslek hayatı, meslekte başarı kazanma ve meslekte ilerleme kavramları ile ifade edilmektedir. Konuya kariyer koçluğu açısından bakıldığında, kariyer kavramının “meslekte başarı kazanma” ve “meslekte ilerleme” anlamında kullanıldığı söylenebilir. Kariyer kavramı ele alınırken dikkate alınması gereken bir konu, kariyer kavramının, sadece yükselme, başarı kazanma, hızla ilerleme gibi dikey yönde hareketliliği ifade etmediği; aynı zamanda, bireylerin çalışma hayatı boyunca yaptıkları tüm işler anlamına da geldiğidir. Kariyer koçluğu ise, kariyerlerini planlamak ve geliştirmek isteyenlerin, kendi bilgi, beceri ve ilgilerini ve güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirmelerine; kariyer fırsatlarını tanımalarına; kısa, orta ve uzun dönemli kariyer amaçlarını belirlemelerine ve bunlara ilişkin planlar oluşturmalarına ve eğitim, yetiştirme ve iş deneyimi yoluyla bu planları gerçekleştirmelerine yönelik bir profesyonel koçluk türüdür. Kariyer koçluğu, kariyer hedeflerini doğru biçimde belirlemek isteyen, kariyer gelişimi veya değişimi için kariyerlerine yön vermek isteyen kişiler tarafından yoğun bir şekilde tercih edilmektedir. Bu hizmetlerden yararlananlar, hem kariyer sahipleri hem de kariyer yapmak isteyen kişiler olabilmektedir. Bu kapsamda profesyonel iş yaşamındaki bireyler dışında, kariyerlerinin henüz başında bulunan öğrencilerin de bu hizmetlere ilgi gösterdiği söylenebilir. Kariyer kavramına eğitim yılları da dahil edilecek olursa, kariyer, eğitim yıllarından başlayan ve kişinin tüm yaşamı boyunca devam eden bir süreç olarak bakılabilir.

Koçluk, doğru sorular ile kişilerde farkındalık yaratma sanatıdır. Doğru sorular sorabilme de ancak güvenilirliği ve geçerliği kanıtlanmış bilimsel yöntem ve araçlar ile bu soruları sorabilme bilgi, beceri ve yeteneğe sahip profesyonel koçlarla mümkündür. Bu açılardan bakıldığında Persty Kariyer Koçluğunun en öenmli farklılıkları şu şekilde belirtilebilir:

 • Persty Kariyer Koçluğu sürecinde, Persty’nin kendisine ait, Persty Akademisyenleri tarafından bilimsel yöntemlerle geliştirilmiş psikometrik testler, envanterler ve koçluk araçları kullanılır. Bu test, envanter ve araçların kullanımında Türkiye normlarından yararlanılır.
 • Persty Kariyer Koçluğu süreci, ana bir çerçeveye sahip olmakla birlikte, kişilerin ya da örgütlerin ihtiyaç, istek ve beklentileri doğrultusunda özelleştirilebilme esnekleğine sahiptir.
 • Persty Kariyer Koçluğu süreci, bir süreç olarak Persty Akademik Danışmanları tarafından sürekli olarak izlenmekte ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda akademik bir bakış açısıyla geliştirilmeye ve güncellenmeye devam etmektedir.
 • Persty Kariyer Koçluğu Hizmetleri ICF sertifikalı profesyonel koçlarımız tarafından sunulur. Koçlarımız hem koçluk hizmetleri hem de Persty psikometrik testleri, envanterleri ve koçluk araçları konusunda profesyonel uzmanlığa sahip, özenle seçilmiş ve sürekli değerlendirmelerden geçen koçlardan oluşur.

Koçluk faaliyetlerinden biri olan Kariyer Koçluğu, kişilerin kariyer yaşamlarını destekleyici bir hizmettir. Kariyer koçluğunda amaç, kişinin kariyer yaşamında en üst düzeyde memnuniyeti yakalamasını sağlamaktır. Kariyer koçluğu hizmetinde, kişinin, sahip olduğu potansiyelini ve yetkinliklerini fark etmesi sağlanarak, kariyer hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu yol haritası oluşturulur. Persty Kariyer Koçluğu hizmeti ile kariyerde öngörülen dönüşüm ve gelişim için gerekli olan hareket planları belirlenir ve bunların gerçekleşmesi sağlanır. ‘Persty Kariyer Koçluğu’ hizmetinden yararlanan kişiler bu kapsamda aşağıdaki kazanımları elde ederler:

 • Kariyer hedeflerini en doğru biçimde belirleme,
 • Kariyer ve kariyer gelişimi konusunda farkındalık,
 • Kariyer hedefi doğrultusunda sahip olunan potansiyeli ve yetkinlikleri görme,
 • Kariyer boyunca karşılaşılan/karşılaşılacak zorlukları tanımlama ve bu zorluklarla nasıl baş edilebilineceğini anlama,
 • İşini ve mesleğini yaparken içsel motivasyonun nasıl sağlanabileceğini ve sürdürülebileceğini öğrenme,
 • Farkındalık düzeyinin artması ile harekete geçme ve gerekli adımları atma konusunda cesaret kazanma.

Persty Kariyer Koçluğu hizmetlerinden;

 • Eğitim öğretim hayatına yeni başlamış veya eğitimi devam öğrenciler,
 • Okuldan mezun olduktan sonra iş yaşamına yeni adım atacak olan kişiler,
 • Mevcut işlerinde kişisel gelişime ihtiyaç duyan kişiler,
 • İş değiştirmek veya farklı bir alanda kariyer yapmak isteyen kişiler,
 • İş hayatına bir süre ara verdikten sonra tekrar geri dönmeyi planlayan kişiler,
 • Kendilerine en uygun iş veya ortam arayışında olan kişiler,
 • Emeklilik sonrası da çalışmak isteyen kişiler yararlanabilirler.

GİRİŞ YAP

YENİ ÜYE FORMU

ŞİFREMİ UNUTTUM

GET A QUOTE

We'll do everything we can to make our next best project!

TOP